Košík se semináři

Není vybrán žádný seminář

Společné vzdělávání - inkluze

Nabízíme akreditované vzdělávací programy pro témata Společného vzdělávání . Lektoři jsou certifikovaní MŠMT pro oblast společného vzdělávání a mají oprávnění MŠMT k výkonu lektorské a konzultační činnosti pro společné vzdělávání a RVP ZV. Všechny programy jsou akreditované MŠMT. Akreditována jsou i témata inkluzivního vzdělávání využitelná pro aktivity Šablon OP VVV a to i pro MŠ i ZŠ.