Košík se semináři

Není vybrán žádný seminář

Nabídka vzdělávacích programů akreditovaných MPSV

podle §117a odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Proč naše semináře?
  • Naše semináře jsou akreditované
  • Praktické zkušenosti a dovednosti využitelné a okamžitě přenositelné do praxe
  • Zkušený akreditovaný lektorský tým složený z vysokoškolsky vzdělaných odborníků z praxe
  • Přijedeme přímo za Vámi, ušetříte za cestovné pro Vaše zaměstnance
  • Semináře jsou ve Vašem prostředí, řeší se Vaše problematika
  • Semináře nejsou nudné a přitom si odnesete nové znalosti, zkušenosti a dovednosti dle nejnovějších odborných poznatků

Dále jsme Vám schopni dle Vašich specifických požadavků připravit vzdělávání na míru dle potřeb Vás, Vašeho zařízení a Vašich klientů v duchu našeho dávného motta, vyřčeného jedním ze zakladatelů našeho sdružení:“Ostatní Vám nabízejí, co chtějí oni, my Vám připravíme to, co potřebujete Vy.“

Aktuální nabídka seminářů

Úskalí pomáhající profese

Účastník semináře se seznámí se základními psychologickými aspekty práce v pomáhajících profesích a nároky na ně. V rámci semináře řešíme příčiny a projevy stresu, syndrom vyhoření jako důsledek chronického stresu, budeme se učit zvládat příznaky stresu v pomáhající profesi a využívat přístupy pro vyrovnání se se stresem. Popíšeme si druhy stresu a budeme je zařazovat do kontextu každodenního života. Budeme hovořit o emoční stabilitě, emočním vyčerpání a i emočním přestřelení. V podstatě si povíme, jak mít svou práci rád a nenechat se udolat.

Určeno: pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání dle § 116 odst. 9
Počet hodin: 8 vyuč. hod.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 773 587 552, popř. 606 387 873

Komunikace s klientem se specifickými potřebami

Účastník semináře si osvojí pravidla efektivní komunikace s klientem se specifickými potřebami. Získá přehled o historii a vývoji komunikace samotné. Naučí se rozpoznávat projevy problémové komunikace a čelit jí. V rámci semináře seznámíme se základními technikami a pravidly efektivní komunikace, budeme trénovat problémové situace a zaměříme se základní aspekty v komunikaci, jež mohou ovlivnit to, abychom si porozuměli. Účastníci si zažijí a vyzkouší techniky aktivního naslouchání, zvládání emocí, zásady empatického rozhovoru a možné přístupy k řešení konfliktních situací, jež často vzniknou jen kvůli neporozumění specifické potřebě klienta.

Určeno: pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání dle § 116 odst. 9
Počet hodin: 8 vyuč. hod.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 773 587 552, popř. 606 387 873

Základy poskytování první pomoci pro pomáhající profese

Účastník semináře se seznámí se základními poznatky a dovednostmi z problematiky poskytování první omoci při bezprostředním ohrožení života, v rámci kurzu budou účastníci seznámeni se základní zdravotními pojmy, základními znalosti při poskytování první pomoci při úrazu nebo náhlém ohrožení života, základními praktickými postupy, budou trénovat základní dovednosti při poskytování první pomoci při úrazu či chronickém onemocnění, seznámí se s novinkami v oblasti předlékařské první pomoci a budou provádět nácvik resuscitace na moderní resuscitační loutce Ambu – man.

Určeno: pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání dle § 116 odst. 9 , sociální pracovníci dle § 111 , ostatní zaměstnanci
Lektor: Josef Šperer nebo PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Počet hodin: 10 vyuč. hod.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 773 587 552, popř. 606 387 873

Změny v lidském mozku, duševní život ve stáří – rozvoj dovedností práce s klientem s kognitivní poruchou

Účastník semináře se seznámí se základními změnami v duševním životě člověka ve stáří, rozšíří si terminologii, vyzkouší si a bude nacvičovat problémové situace, jak pracovat s klienty s kognitivní poruchou a pomocí jednoduchých aktivizačních technik z gerontopedagogiky se v průběhu semináře seznámí s dovednostmi založenými na efektivní práci s těmito klienty. Velká část semináře je zaměřena na rozvoj sociálních schopností a dovedností, na trénink paměti, aktivizace a stimulace, pracujeme ve skupinách a každá skupina se věnuje specifikům svých klientů. Samozřejmostí bude, že nezapomeneme ani na vztah pečující – klient ze sociálně psychologického hlediska, což nám aktivizace a vše ostatní značně ovlivní.

Určeno: pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání dle § 116 odst. 9
Lektor: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Počet hodin: 8 vyuč. hod.
Poznámka: Cena je určena individuálně

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 773 587 552, popř. 606 387 873