Košík se semináři

Není vybrán žádný seminář

Projekty ESF, které jsme zrealizovali

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přehled

Rozšíření nabídky vzdělávání v oblasti enviromentální výchovy

Projekt "Rozšíření nabídky vzdělávání v oblasti enviromentální výchovy" reagoval na připomínky a požadavky pedagogů základních a středních škol, kteří upozorňují na časté problémy ve výchově školní mládeže k enviromentálnímu vnímání společenských souvislostí a souvislostí globálního světa. Prioritně byl určen pro učitele základních a středních škol, nejen však pro ně, ale i pro ostatní pedagogické pracovníky, vedoucí zájmových kroužků, zájemce, kteří pracují s mládeží na jakékoli úrovni a nechybí jim vztah k této problematice.

www.envirovychova.eu

EVVO pro pedagogy

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a intenzitu vzdělávání v oblasti EVVO a zlepšit kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v této problematice.

evvo.pb.cz

Učitel 21. století - Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy CZ. 1.07/1.3.48/02.0019

Projekt byl zaměřený na tvorbu sociálního klimatu školy a rozvoj klíčových kompetencí žáků i pedagogů mateřských, základních i středních škol. Byl určen jak pedagogickým sborům, tak motivovaným pedagogům se zájmem o tuto problematiku. Vzdělávací moduly byly realizovány od srpna 2013 do května 2014.

ucitel21.pb.cz

Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro EVVO a udržitelný rozvoj - vzdělávání pro celé pedagogické sbory CZ. 1.07/1.3.48/02.0018

Projekt byl určen pedagogům mateřských, základní i středních škol ve Středočeském kraji. Jeho cílem bylo zvýšit kvalitu vzdělávání v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Pedagogické sbory absolvovaly v období červen 2013 – květen 2014 dva výjezdní pracovní semináře a využijí e-learningového studia. V těchto vzdělávacích modulech získaly nejen množství informací z oblasti EVVO, ale osvojily si především moderní didaktické a pedagogické metody environmentální výchovy.

www.enviro.pb.cz