Košík se semináři

Není vybrán žádný seminář

Vzdělávání v sociální oblasti

V oblasti sociální péče PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA řadu let připravuje a zabezpečuje školení pracovníků dle potřeb jednotlivých pracovních skupin.

PhDr. Mgr. Jan Traxler byl několik let ředitelem Domova pokojného stáří, kde pracoval s klienty zařízení a později se rozhodl tyto získané zkušenosti předávat dál.

Dne 6.11. 2014 jsme získali certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu realizovaného v rámci projektu "Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách", u akreditovaných vzdělávacích programů:

 • Změny v lidském mozku, duševní život ve stáří - rozvoj dovedností práce s klientem s kognitivní poruchou
 • Základy poskytování první pomoci pro pomáhající profese
 • Úskalí pomáhající profese
Více informací o tomto certifikátu najdete ZDE

Témata:
 • Změny v lidském mozku, duševní život ve stáří, práce s klientem s demencí
 • Základy prevence vzniku závislosti.
 • Metody aktivizace, využití Orffových nástrojů, rytmus, radost z rytmu, práce s rytmem v oblasti aktivizace
 • Vertikalizace klienta
 • Pohybová aktivita ve stáří, aktivizační techniky a hry
 • Metody aktivizace- ergoterapie – eroterapeutická dílna, práce s hlínou, uzemění a netradiční materiály, artefiletika
 • Základy poskytování první pomoci
 • Komunikace, zásady efektivní komunikace, specifika komunikace se seniory

Sestavení alternativní smlouvy zařízení a podání stížností pro uživatele, kteří nejsou schopni samostatné práce s dokumenty.


Aktuální nabídka seminářů