Košík se semináři

Není vybrán žádný seminář

O nás

Elrond z.ú. je akreditovaným vzdělávacím zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT. V současné době máme zakreditováno velké množství vzdělávacích programů, a to i v oblasti společného vzdělávání - inkluze. Naši lektoři jsou certifikováni pro implementaci společného vzdělávání.

Od června 2014 získal Elrond z.ú. Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje pověření k výkonu sociálně právní ochrany v rozsahu

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

V rámci prevence rizikového chování žáků škol a školských zařízení spolupracujeme i v oblasti práce s dětmi a mládeží v preventivních aktivitách, jsme realizátoři několika projektů zaměřených na pedagogy, děti a mládež komplexně- např. projekty z humanitárního fondu SK- Zdravý životní styl, kde pracujeme s pedagogy a následně s celými kolektivy dětí a mládeže.

Máme širokou databázi lektorů, které nasmlouváváme externě a sami zaměstnanci Elrond z.ú. jsou zkušenými lektory. Zkušenosti s prací s cílovou skupinou vychází z každodenní pedagogické a lektorské činnosti členů Elrond z.ú. Prostřednictvím svých členů jsme se podíleli na lektorském zabezpečení odborných témat v rámci řady dlouhodobých i krátkodobých projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských, základních, středních škol a zájmového a neformálního vzdělávání.

Další významné zkušenosti jsou získávány prostřednictvím konzultační činnosti poskytované pedagogům v rámci poradenské činnosti v oblastech pedagogicko - psychologického poradenství, inkluzivního vzdělávání a tvorby preventivních programů. Naši lektoři mají všichni vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky, sociálních a zdravotních věd. V právních otázkách školského systému úzce spolupracujeme s dvěma renomovanými právníky na školskou problematiku, kteří jsou také našimi externími lektory.

Elrond z.ú. byl založen v únoru 2007, nicméně v této oblasti mají členové již dlouholeté zkušenosti z  předešlých pracovišť.

Vyvíjíme i velice intenzivní projektovou činnost, zrealizovali jsme několik projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. I v dalších letech plánujeme žádosti o projekty v rámci OP VVV. Spolupracujeme se školami i v rámci šablon-projektů EU-peníze školám, kde působíme jako dodavatelé a dodavateli vzdělávání jsme i v několika dalších projektech.

V rámci hospodářské činnosti zpracováváme mzdovou agendu včetně výkaznictví a účetnictví pro školy a školská zařízení. Našimi klienty jsou v této oblasti mateřské, základní i základní umělecké školy.