Košík se semináři

Není vybrán žádný seminář

Spolupracující organizace

Arkáda

arkada

Arkáda, z.ú. je specializované pracoviště, které klientům nabízí ambulantní bezplatnou sociálně psychologickou pomoc v různých obtížných životních situacích. Významnou součástí naší práce jsou také aktivity pro žáky a pedagogy základních a středních škol. Rovněž pomáháme uživatelům drog.

Klientům nabízíme lidský a zároveň profesionální přístup. Vytváříme takové podmínky, aby se u nás klienti cítili bezpečně a s důvěrou s námi mohli řešit svoje problémy. Naši pracovníci jsou vysokoškolsky vzdělaní a průběžně si doplňují své odborné znalosti a dovednosti.

http://www.arkadacentrum.cz/

NIDM

nidm

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále NIDM) je odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož účelem je státní podpora a ochrana mládeže.

Zaměřuje se na problematiku zájmového vzdělávání a činnost školských zařízení v této oblasti, zajišťuje metodickou a organizační podporu práce s dětmi a mládeží a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

NIDM nabízí své služby především pracovníkům středisek volného času, školním klubům a družinám, nestátním neziskovým organizacím, krajským úřadům MŠMT a zahraničním partnerům.

http://www.nidm.cz