Košík se semináři

Není vybrán žádný seminář

Sociálně právní ochrana dětí

Obecně prospěšná společnost Elrond z.ú. získala od Krajského úřadu Středočeského kraje pověření k výkonu sociálně právní ochrany v rozsahu

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

V této souvislosti Elrond z.ú. navázala spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí Města Příbrami. Elrond z.ú. nabízí pěstounům

 • Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče
 • Doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče
 • Pomoc při kontaktu dětí s jejich rodiči v bezpečném prostředí v naší konzultační místnosti na půdě Elrond z.ú. za přítomnosti odborníků
 • Pomoc při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, středisko výchovné péče atd.)
 • Sociálně-psychologické poradenství
 • Zprostředkování odlehčovacích služeb se spolupracujícími organizacemi
 • Dobrovolné setkávání pěstounů přímo na půdě Elrond z.ú.
 • Pomoc při komunikaci, zvládání komunikace v rodině, pomoc při problémových situacích ve výchově, psychologická a speciálně pedagogická pomoc v sociálních interakcích rodiče-dítě, dítě-rodiče na vyžádání pěstounů
 • Vzdělávání pěstounů v povinném rozsahu daném zákonem přímo v místě v Elrond z.ú. v Příbrami, případně několikadenní výjezdní semináře.

V pravidelných cyklech nabízíme vzdělávání náhradních rodičů formou vzdělávacích a zážitkových seminářů a odborných přednášek. Pěstouni si mají možnost zapůjčit odbornou literaturu. Nabízíme témata speciálně pedagogická, pedagogická, psychologická, právní, témata související s prevencí rizikového chování, komunikace, další dovednosti pro rodiče a dále semináře související s výchovnou problematikou dle potřeb cílové skupiny rodičů. Podle aktuálních požadavků náhradních rodičů jsme schopni nabídku seminářů aktualizovat dle jejich specifických potřeb. Na základě dlouholetých zkušenosti v oblasti speciálně pedagogické, v oblasti prevence rizikového chování a psychologických disciplín máme zpracovanou databázi odborníků dané oblasti. Jsme schopni doporučit i zprostředkovat následnou odbornou péči specialistů. Náhradní rodiče s jejich dětmi doprovodíme na jednání do škol, na úřady, ke specialistům. Naším mottem je: „Nejdůležitější lidé na světě jsou DĚTI“.

www.pestouni.pb.cz/

Kontakty pro pěstounské rodiny na osoby pověřené k výkonu sociálně právní ochrany

Telefon E-mail
PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA +420 773 587 552 burdova@elrondos.cz
PhDr. Mgr. Jan Traxler +420 603 241 841 traxler@elrondos.cz
PhDr. Jaroslava Traxlerová +420 603 768 468 traxlerova@elrondos.cz
Ing. Marie Traxlerová +420 731 619 666 traxlerovam@elrondos.cz