Košík se semináři

Není vybrán žádný seminář

Semináře pro pedagogy

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
milé kolegyně, milí kolegové,

otevíráte programovou nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaného vzdělávacího zařízení Elrond z.ú. Naše společnost poskytuje i další služby pro školy a školská zařízení (např. zpracování mezd, poradenskou činnost, metodickodidaktická setkávání, vzdělávání nejen pro učitele, programy primární prevence pro školní kolektivy, přednášky pro rodiče v rámci třídních schůzek, apod.).

V nabídce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků najdete:
 • Aktuální programová nabídka pro individuální zájemce
  • nabídka reaguje na aktuální vzdělávací potřeby škol
  • zkušený lektorský tým
 • Vzdělávání pro celé pedagogické sbory
  • reaguje na potřeby škol
  • program připravený přímo na míru dané školy
  • vzdělávací programy ze šablon
  • na zakázku i programy v rámci společného vzdělávání, podpora, poradenství, implementace společného vzdělávání
 • e-learningové kurzy - ZDARMA - studenti získají množství námětů do praxe

Ceny vzdělávacích seminářů jsou vykalkulovány na nejnižší možnou hladinu. Jsou v nich zahrnuty jen nezbytné náklady. Pokud se z vážných důvodů nemůže přihlášený účastník dostavit na akci a není možné za něj poslat náhradu, odhlaste se prosím alespoň 10 dnů před akcí a to tak, že pošlete zprávu e-mailovou poštou na adrese:

elrondos@email.cz

Pokud tak neučiníte, jsme nuceni účtovat storno poplatek ve výši 50% ceny semináře, protože 7 dnů předem potvrzujeme závazně konání semináře lektorům a pak již není možné seminář zrušit. Při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši ceny semináře.

Aktuální programová nabídka
Semináře pro celé pedagogické sbory na objednávku